Ky eshte Shteti qe mbeshtet Liberalizimin e Vizave per Kosoven!


Ky eshte Shteti qe mbeshtet Liberalizimin e Vizave per Kosoven!

Sh’efja e zyr’ës së Greqisë në’ Kosovës, Heleni Vakali, ka thënë se vendi të cilin ajo e për’faqëson ka qenë’ vazhdimisht mbësh’tetëse e fortë dhe e vendosur e li’beralizim’it të vizav’e për kosovarët.
Kështu ka njoftua’r zy’ra e Greqisë në Kosovë në ll’ogarinë që ka në Facebook, njofton Klan Kosova.

“Greqia ka qenë vazhd’imisht një mbë’shtetëse e fortë dhe e vendosur e liber’alizimit të vizave për kosovarët”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *