Murati: Ska paga per Grevistet, jane procesuar vetem ata qe…


Murati: Ska paga per Grevistet, jane procesuar vetem ata qe…

Ministri i Financave, Hekuran Murati, në mbledhjen e sotme të Qeverisë së Kosovës, i ka prezantuar pikat e pakos për përballjen me inflacionin.
Murati ka thë’në se pagat e sektorit publik janë procesuar për ata që kanë punuar me orar t’ë plotë. Teksa, ka’ treguar se 50 euro e zotuara nuk do të dalin bashkë me pagën në muajin shtator për sh’kak se tashmë ja’në procesuar pagat dhe kj’o do të ndodhë në formë retroaktive në muajin tetor.

“Pun’onjësit e sektorit publik që kanë punuar me orar të plotë gjatë muajit dhe që marrin pagën bazë primare deri në 1 mijë euro e që kualifikohen për përfitim mbështeten me shtesën prej 5’0 euro nga muaji shtato’r deri në fund të vi’tit. Me qenë se vend”imi po merret tani dhe pagat tashmë jan’ë procesuar, shtesa për shtator do të aplikohet bashkë me shtesën e muajit tetor”, ka deklaruar ai.’


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *