Putin Shpalle 4 rajone te Ukraines territor te Rusise!


Putin Shpalle 4 rajone te Ukraines territor te Rusise!

Pres’iden’ti i Rusisë, ‘Vladimir ‘Putin, ka dek’laruar se Rusia ka katër raj’one të reja, teksa po nj’ofton ane’ksimin z’yrtar të rajoneve Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk dhe Luhansk, ‘të Ukrainës.

Putin tha se an’eksimi i këtyre katër r’ajo’neve “është vul’lneti i miliona njerëzve” dhe është “e drejtë e tyre’ inte’grale”, siç thuhet në kartën e OKB-së.

“Re’zultatet dihen shumë mire. Jam i sigurt se Kuvendi Federal do të përkrahë katër’ regji’onet e reja të Federatës Ruse, sepse ky është vullneti i miliona njerëzve”, tha ai’, i cili u përcoll me aplla’uz në hollin e Kremlinit, r’aporton Guardian.

Putin tutje tha se nje’rëzit e Donbasit kanë qenë “’vikt’ima të suIme’ve T’ERR0’RlSTE çnjer’ëzore të kryera nga r’egjimi i Kievit”.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *