URIME !!! Ky eshte Shteti qe e Njeh Kosoven si Shtet!


URIME !!! Ky eshte Shteti qe e Njeh Kosoven si Shtet!

Presi’denti i Rusisë, Vladimir Putin, pas organizimit të “referendumeve”’ në territore’t e okupuara të Ukrainës ka dalë sot në një konferencë për media ku ka shpallur aneksimin e tyre. Një veprim të tillë t’ë Putin e kanë dënuar shumë shtete, përfshirë edhe Sllovakinë.

Megjithatë në ‘reagimin z’yrtar të Minis’trisë së Jashtme t’ë Sllovakisë pë’rmes të cilit e dë’nojnë një ‘veprim të ’tillë të Moskës, kanë përdorur një hartë në të cilën figuron edhe Repu’blika e Kosovës me kuf’ijtë aktual shtetëror.

Një h’artë e tillë është përd’orur nga Sllovakia’ edhe përku’ndër fak’tit se ky shtet vazhdon të ‘mos e njohë pav’arësinë e Republikës së Kosovës.

Fotografia e shfrytëzuar:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *