Βisedα E Nje Υαjze Te Re Nga Kosουa Me Nje Bυrre Te Martuar..


Βisedα e nje υαjze te re nga Kosουa me nje bυrre te martuar..

Vajza, e cila thotë se je ton në Kosovë, i kërkon burrit te m artuar t’i dë gojë 20 euro në mën rë që ajo të vi jë tek mo teli qe ai i kerkon. masi te kryej punë


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *