Jam gru e ndar dhe po ker,koj dike per ta njo hur ketu. Ja te dhenat e mija


Si gjithmone ne postojme ndonjehere edhe Ietrat e personave qe kane ndonje kerkese dhe edhe ksaj radhe po p0s tojme Ietren e nje zon je. Aj0 esht rreth te 35 dhe ka disa vite e nd are nga bu rri i saja. Ajo thot se: sh!ko mePOSHT esht NUMRl dhe te dhenat tjera:

‘Du ta gjej dike dhe te njo ftohemi, nese na ec. Ju beni Iike dhe k0mentoni un i Iexoj’, eshte shpre hur ajo. E ka Ien poashtu edhe nr e teI: VETEM DUKE E HAP ketuPOSHT REK LAMEN, JU KENI MUNDSI TA MERNI NUMRlN DHE TE DHENAT TJERA


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *