Jetoj Ne Tirane Po Per Momentin Jam Ne Prishtin Dua Nje Mashkull Per


Jeto ja ne Ti.rane por tash jam kthy ne Pri.shtine dhe pe du nje ma shkull te ma she tise qytetin re storantet e bukura dhe cdo na te te me…..

Jeto ja ne Ti.rane por tash jam kthy ne Pri.shtine dhe pe du nje ma shkull te ma she tise qytetin re storantet e bukura dhe cdo na te te me qera si me kafe me ush qim e pas taj te be jme da shu ri deri ne me ngjes Per te le xuar la jmin e plo te kli ko ne re klamen me poshte si dhe mer in fo rma cionet per va jzen


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *