Një Çift I Ri I Sapomartuar, Nga Dëshira E Madhe Që Kishin Për Të Qëndruar Vetëm Me Njëritjetrin, Vendosën Që Të Mos Ia Hapin Derën Asnjërit Që Vjen Për Vizitë Në Shtëpinë E Tyre…


Një çift i ri i sapomartuar, nga dëshira e madhe që kishin për të qëndruar vetëm me njëritjetrin, vendosën që të mos ia hapin derën asnjërit që vjen për vizitë në shtëpinë e tyre…

Një çift i ri i sapomartuar, nga dëshira e madhe që kishin për të qëndruar vetëm me njëritjetrin, vendosën që të mos ia hapin derën asnjërit që vjen për vizitë në shtëpinë e tyre. Kjo vlente për të dyja palët, si për njerëzit e gruas ashtu edhe për të burrit. Të nesërmen dikush troket në derë, shkuan të shohin dhe ishte familja e burrit. Panë njëritjetrin në sy por nuk e hapën derën.Per te le cu his torin e plo te kli ko ne re kla men me poshte


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *