39 Vjecarja pe Korçe: Dua nje mashkuII te f.orte qe me p ermban mua, me k.ontaktoni ne


39 Vjecarja nga Korça: Dua nje mashkuII te f.orte qe me p ermban mua, me k.ontaktoni ne. Një vajzë ka zbuluar se e ëma tr adhëton të atin dhe ndihet e shkatë rruar.Vajza dëshiron t’i thotë gjithçka babait të saj, por frikësohet se shk atërron fam iljen“Nëse mundeni të HAP REK LAMEN DHE LEXO LAJMIN E PLOTE.

më jepni një mendim edhe për historinë time. Jam 39 vjeçe e kam lindur në Korçë.Para pak netësh zb ulova se mami im ja dr edh babit. Dhe e mësova krejt rastë sisht, sepse mamin e dija ëng jëllin e kësaj toke.Isha duek fjetur në dhomën time, kur…më del gjumi për të pirë ujë sepse kisha shumë etje.….Sht.jjypp rrek.llamenn me posshtte dhe shiikjoo vij.jdeon e plotte. HAP REK LAMEN DHE LEXO LAJMIN E PLOTE.

Ne jetojmë në Itali dhe babi punon edhe turni i tretë. Atë natë babi nuk ishte në shtëpi, ishte në punë.Duke ecur nëpër ko.rridor, ishte ora 2 e natës besoj, dëgjoj zërin e mamit, mendova se është kthyer babi dhe nis të afrohem për nga dhoma e tyre.Kur u afrova kuptova se mami po fl.iste në telefon, e nuk ishte në dhomë siç më dukej mua, por ishte mb.yllur në ban.jo.U afrova dhe dëgjohej gjithçka.….Sht.jjypp rrek.llamenn me poss.htte dhe shiikjoo vi.jjdeon e plo.tte. HAP REK LAMEN DHE LEXO LAJMIN E PLOTE.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *