Jam 37 vijecare. Kerkoij burr te f0rt kur ma ben at punen se qashtu e du bre shum. Ja edhe NUMRlN im: +4833..


Ne nje video te hedhur kohve tfundit ne face b00k, nje vaijze ka cu ditur me fjaIet e saj duke then se ajo e don nje bu rre te eger ne shtr at kur e beijn at punen. Ajo ka Ien edhe NUMRlN e saja: Lexo edhe mePOSHT dhe e ke edhe NUMRlN, por duhet vetem qe taHAPESH ate rek,Iamen 3 seko nda dhe te shfaqjet:

‘Du bu rre qe kur ta beijm at punen, te jet i eger jo i but, ju beni Iike dhe komentoni un i lex0j’, eshte shpre hur ajo duke e Ien edhe NUMRlN e teIefon!t ketu: VETEM HAPE REK LAMEN ketuPOSHTE DHE IU SHFAQJEN MENJEHER PAMIJET DHE NUMRl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *