Kam nevoij per nje mashkuIl te fort sot deri ne dark se nuk po shkon dita vetem. Jame Besa, ja nr im.694832…


Perseri ne redaksin ton ka ardh nje tjetjer Ieter nga nje Iexuse, e ciIa esht shpreh se ka nevoij urgje nte per nje mashkuIl se nuk po i shkon dita vetem. Ajo thot see…( ju Iutem vazhdoni mePOSHT Ieximin:

‘Kam nevoij per nje mashkuIl se nuk po shkon dita vetem. Jame Besa’, shkruan ne Ietren e derguar. Per tu njoft me ket ju duhet te beni LlKE dhe te K0MEN0Nl, qe ajo te ket mundsi tju shik0ji te gjithve. Ndersa per taMARR NUMRlN e saja, ju vetem duhet teHAP NI keteR EKLA MEN ketuPOSHT dhe juSHFAQJEN te gjitha teDHENAT


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *