Shqiptari gjeni mu nd serbet, greket dhe gjermanet dhe del i pari ne garen qe u zhvillua ne Berlin


Shqiptari mu nd greket, serbet dhe gjermanet dhe del i pari ne garen qe u zhvillua ne Berlin LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE

Mu ndi grekët, serbët dhe gjermanët. Djaloshi shqiptar del i pari në ga rën që u zhv i ll ua në Berlin, shqiptari që mundi 449 nx ënës në Ma tematikë.Aí ka zë në vendín e parë në Ol ímpíadën e Ma tematíkës nga gj enerata e tíj, nga 450 nx ë nës sa íshín gjíthsej ko nk ʋrr,entë të pë rzgj edhʋr në kryeqytetín gjerman.LEXO ME TEPER DUKE E HAP REK LAMEN ME P0SHTE


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *